تور ارزان چین: تور چین: تورهای چین: تور چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین مقرون به صرفه: تور چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین مقرون به صرفه: تورهای چین: تورهای چین: تور چین مقرون به صرفه: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور مقرون به صرفه چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور چین مقرون به صرفه: تورهای چین: تور چین: تور چین مقرون به صرفه: دانگ فنگ T5 ایوو، جدیدترین شاسی بلند چینی بازار ایران

به گزارش مینی نت، همین چند ماه قبل بود که فردا موتورز، شاسی بلند چینی دانگ فنگ T5 را تحت نام فردا T5 به بازار خودرو فرستاد. حالا هم آرین پارس موتور قصد دارد نسخه تازه این اس یو وی را با تغییر نام و تحت برند لاماری به بازار عرضه کند.

تور ارزان چین: تور چین: تورهای چین: تور چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین مقرون به صرفه: تور چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین مقرون به صرفه: تورهای چین: تورهای چین: تور چین مقرون به صرفه: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور مقرون به صرفه چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور چین مقرون به صرفه: تورهای چین: تور چین: تور چین مقرون به صرفه: دانگ فنگ T5 ایوو، جدیدترین شاسی بلند چینی بازار ایران

با ما همراه باشید و با تور ارزان چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور مقرون به صرفه چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین مقرون به صرفه از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور مقرون به صرفه چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین مقرون به صرفه از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین مقرون به صرفه از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور مقرون به صرفه چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور مقرون به صرفه چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور مقرون به صرفه چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور مقرون به صرفه چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین مقرون به صرفه از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

با ما همراه باشید و با تور چین مقرون به صرفه از شگفت انگیزترین کشور جهان تماشا کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه تماشا کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

به گزارش خبرنگاران، نسخه تازه دانگ فنگ T5 که در چین با نام فنگ شینگ T5 ایوو به تازگی عرضه شده، توانسته است توجه علاقه مندان به خودرو های اس یو وی را در کشور های شرق آسیا به خود جلب کند. این در حالی است که مدل پایه این خودرو که چهار سال قبل به بازار آمد، نتوانست به موفقیتی در بازار خودرو دست یابد.

مدل های مختلف فنگ شینگ T5 ایوو که بین 16 هزار و 310 دلار تا 21 هزار و 490 دلار قیمت گذاری شده اند، هنوز تعیین نیست که با چه قیمتی در ایران عرضه می شود. اما بعید به نظر می رسد با توجه به قیمت 980 میلیون تومانی فردا، تی 5 با قیمتی کمتر از یک میلیارد تومان به بازار عرضه شود.

طبق اعلام رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی، خط تولید لاماری یا همان فنگ شینگ T5 ایوو قرار است به زودی در شهرستان خمین راه اندازی شود.

فنگ شینگ برند زیر مجموعه دانگ فنگ است که مدل های اس یو وی تولید و عرضه می کند.

دانگ فنگ T5 ایوو چه تعییناتی دارد؟

بررسی اطلاعات منتشر شده در سایت فنگ شینگ موتورز نشان می دهد که T5 ایوو یا همان لاماری تفاوت های اساسی در بخش طراحی و فنی با مدل پیشین دارد. در واقع مدل تازه از نظر ظاهری به مراتب بروزتر و از نظر فنی کارامد تر است.

دانگ فنگ T5 ایوو در حال حاضر به پیشرانه 1.5 لیتری توربو شارژ مجهز است که قادر است قدرتی معادل 197 اسب بخار با گشتاور 285 نیوتن متر تولید کند.

جعبه دنده این شاسی بلند نیز برای تمامی نسخه ها از نوع 7 سرعته اتوماتیک دوکلاچه و دیفرانسیل جلو است.

مصرف سوخت T5 ایوو در هر 100 کیلومتر نیز در فضای شهری 8.9 لیتر، در فضای بیرون شهری 5.7 و حالت ترکیبی آن نیز 6.6 لیتر است. این اس یو وی با طی کردن 9.5 ثانبه سرعت خود را به 100 کیلومتر در ساعت می رساند.

دانگ فنگ مدعی است که این خودرو دارای بسیاری از ویژگی های ایمنی پیشرفته مانند پارک اتوماتیک، دریچه گاز اتوماتیک تطبیقی، حفظ بین خطوط، ترمز اتوماتیک، تشخیص چراغ راهنمایی و ... است.

همچنین امکانات مدرن خودرو های اس یو وی نیز همچون استارت دکمه ای، تهویه مطبوع اتوماتیک، سامانه مدیریت حرکت در سراشیبی، جایگاه برقی راننده، کنترل شروع حرکت در سربالایی، دوربین 360 درجه سنسور نور، کنترل پایدار الکترونیکی و سانروف پانوراماو... در T5 ایوو دیده می شود.

طول، عرض و ارتفاع این خودرو نیز به ترتیب به 4565 میلی متر، 1860 میلی متر و 1690 میلی متر می رسد. همچنین فاصله بین دو محور نیز 2715 میلی متر است.

شاسی بلند T5 ایوو؛ یک نسخه کپی شده از نمونه های لوکس

طراحی دانگ فنگ T5 ایوو به ما می گوید که این خودروی اس یو وی، گرچه بسیار شکیل و جوان پسند به نظر می رسد، اما یک کپی از خودرو های لوکس گران قیمت مانند مازراتی لوانته یا پورشه ماکان است.

در این رابطه می توان اشاره کرد که فرم طراحی جلوپنجره خمیده، پره های عمودی رنگ شده به رنگ مشکی و چراغ های نوک تیز در جلو، یادآور مدل های مازراتی است.

در بخش عقبی این خودرو نیز به یک سیستم نور LED سرتاسری مجهز است که درست شبیه نوار LED افقی عقب خودرو های شاسی بلند پورشه است.

علاوه بر این فرمان اسپرت این شاسی بلند نیز تقریباً به سبک مدل های AMG مرسدس بنز است.

تصاویر دانگ فنگ T5 ایوو

منبع: فرارو
انتشار: 18 فروردین 1401 بروزرسانی: 18 فروردین 1401 گردآورنده: mininote.ir شناسه مطلب: 1961

به "تور ارزان چین: تور چین: تورهای چین: تور چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین مقرون به صرفه: تور چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین مقرون به صرفه: تورهای چین: تورهای چین: تور چین مقرون به صرفه: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور مقرون به صرفه چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور چین مقرون به صرفه: تورهای چین: تور چین: تور چین مقرون به صرفه: دانگ فنگ T5 ایوو، جدیدترین شاسی بلند چینی بازار ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تور ارزان چین: تور چین: تورهای چین: تور چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین مقرون به صرفه: تور چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین مقرون به صرفه: تورهای چین: تورهای چین: تور چین مقرون به صرفه: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور مقرون به صرفه چین: تورهای چین: تور مقرون به صرفه چین: تور چین: تور چین مقرون به صرفه: تورهای چین: تور چین: تور چین مقرون به صرفه: دانگ فنگ T5 ایوو، جدیدترین شاسی بلند چینی بازار ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید